EPS Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
 
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
 
IČO 35956224
DIČ SK2022062295
 
OR: Zapísaná v Obch. registri vedeného na Mestskom súde Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 156476/Ba
Vedenie spoločnosti:
 
Ing. Miroslav Minařík
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Boris Bodácz
 
 
 
 
Vlčie hrdlo 28
821 07 Bratislava
Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001