Sme EPS Slovensko - dynamicky   sa rozvíjajúca spoločnosť. Vďaka technickému, technologickému, personálnemu, laboratórnemu, výskumnému i odbornéhomu know-how patríme medzi popredné spoločnosti v kvalite a rýchlosti prác pri primeraných nákladoch. Našou hlavnou špecializáciou sú prieskumy a odstraňovanie starých ekologických záťaží a havárií, hlavne bioremediáciou. Ponúkame vysokú kvalitu služieb, flexibilitu a orientáciu na špecifické problémy v ochrane a tvorbe životného prostredia. Využívame bohaté skúsenosti partnerskej spoločnosti EPS biotechnology, s.r.o. (CZ) a disponujeme schválenými bioremediačnými technológiami umožňujúcimi realizovanie bioremediačných prác priamo v areáli producenta znečistenia (in situ), ale aj na zabezpečených biodegradačných plochách určených na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ex situ).
Sledujeme jednoduchý cieľ - najlepšie riešenie ochrany životného prostredia.
Dokážeme presne analyzovať problémy životného prostredia.
Naše špičkové remediačné technológie
a skúsenosti riešia konkrétne problémy.
INOVATÍVNA TECHNOLÓGIA EPS FTALÁTY
využíva aktivity konkrétneho kontaminantu degradujúceho alochtónneho mikroorganizmu ku konverzii kontaminujúcich látok na zlúčeniny, ktoré nie sú škodlivé životnému prostrediu ani človeku.
EPS Slovensko získalo certifikáty podľa mezinárodných noriem
ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001.
ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001
Viac o certifikácii EPS Slovensko
od laboratória k lokalite, od myšlienky k technológii
EPS Slovensko, s.r.o.